پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

اهداف مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

این مرکز در تاریخ آبان ماه سال 1391 با اهداف زیر تأسیس شد:

  • ارتقاء دانش در مورد تشخیص و درمان مناسب بیماری های متابولیک ارثی
  • بهبود وضعیت سلامت مبتلایان به بیماری های متابولیک
  • حصول به نتیجه درمانی مساوی برای افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی متفاوت
  • ثبت کشوری بیماری های متابولیک جهت برنامه ریزی های درمانی                                                    
  • تدوین استراتژی های لازم برای درمان این بیماری ها شامل:
  • تغذیه و رژیم درمانی
  • درمان دارویی