اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

جلسه آشنایی با سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي

با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه کلاس آموزشی معرفی سامانه جدید شعاع (سیپاد) ویژه اعضای هیئت علمی ژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در این مرکز برگزار شد.

جلسه آشنایی با سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي با حضور فعال اعضای هیات علمی پژوهشگاه روز یکشنبه 30 تیرماه در محل پژوهشگاه برگزار شد.

لازم به توضیح است اعضای هیئت علمی می توانند از مرداد ماه سال جاری نسبت به وارد کردن اطلاعات به سامانه جدید شعاع اقدام کنند.