دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

قدردانی و تشکر معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در بیماری های غیرواگیر و سلامت روان از استاد دکتر لاریجانی

 

در تاریخ 21-18 آذر ماه (12-9 دسامبر 2019) نشست سازمان بهداشت جهانی جهت تسریع روند دستیابی به هدف SDG3.4 در مورد بیماری های غیرواگیر  و ارتقاء سلامت روان  در مسقط برگزار شد و آقای دکتر باقر لاریجانی ضمن شرکت در این نشست، به ایراد سخنرانی پرداختند.

لازم به ذکر است که هدف SDG3.4  مربوط به کاهش  یک سوم از مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر بواسطه پیشگیری و درمان و توسعه سلامت روان می باشد. با توجه به تلاش های دست اندرکاران کنترل بیماریهای غیرواگیر در کشور، سال گذشته، جایزه کارگروه بین الدولی سازمان ملل متحد (UNIATF) در زمینه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است. 

خانم دکتر آکسل رد، معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در بیماری های غیرواگیر  و سلامت روان و مدیر ساز و کار هماهنگی کارگروه بین الدولی سازمان ملل متحد ، طی نامه ای  از استاد دکتر لاریجانی تقدیر و تشکر کردند. در این نامه ذکر شده است که طیف وسیعی از متخصصین،از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل، انجمن های تخصصی و سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی به عنوان سخنران در این نشست حضور داشته اند و از اهمیت مشارکت ارزشمند آقای دکتر باقر لاریجانی در موفق بودن نشست، یاد شده است. ایشان در پایان در خصوص ادامه همکاری های ثمر بخش ابراز امیدواری کرده اند.