ترشحات سلول های بنیادی، محافظ احتمالی در برابر گلوکوم


دانشمندان دریافته اند اگزوزوم های سلول


ادامه

 

No Title

معرفی مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت های لازم و بهره مندی از پرسنل و محققین کارآزموده سهم مهمی در تولید علوم پزشکی کشور داشته که بخشی از آن

 
کارگاه آشنایی با ضوابط و استانداردهای تولید فراورده های سلولی جهت کاربرد بالینی

کارگاه آشنایی با ضوابط و استانداردهای تولید فراورده های سلولی جهت کاربرد بالینی

بازدید جناب آقای دکتر بیگلر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

بازدید جناب آقای دکتر بیگلر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

این بازدید توسط جناب آقای دکتر بیگلر، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه با همراهی جناب آقای دکتر

راه اندازی آتی لاین تحقیقاتی درمان های سلولی در بیماری های پارکینسون و آلزایمر

راه اندازی آتی لاین تحقیقاتی درمان های سلولی در بیماری های پارکینسون و آلزایمر

مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه با هدف تشکیل شبکه درمان های نوین سلولی برای یافتن روش های

بازدید رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه انجمن بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

بازدید رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه انجمن بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

دکتر Gilson Khang رئیس بخش آسیا اقیانوسیه انجمن بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی از مرکز تحقیقات