دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

انتشار کتاب رویکرد تشخیصی و درمانی به غربالگری ژنتیکی بیماری های متابولیک   

کتاب رویکرد تشخیصی و درمانی به غربالگری ژنتیکی بیماری های متابولیک   (ارثی نوزادان)  منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- کتاب رویکرد تشخیص و درمانی به غربالگری ژنتیکی بیماری های متابولیک (ارثی نوزادان)با همکاری دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر و اداره ژنتیک معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چاپ رسید.

گروه مولفین این کتاب شامل دکتر پیمانه سرخیل، دکتر مرجان شکیبا، دکتر آریا ستوده، دکتر علی طالع،  دکتر شاداب صالح پور، دکتر الهام داوودی، دکتر محمدرضا مدرسی، دکتر سعید طالبی با مشارکت و همکاری دکتر فرشته مریمی و دکتر صغری روحی دهبنه می باشد.

دکتر علی طالع فوق تخصص غدد اطفال و پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم از  اعضای اصلی گروه مولفین این کتاب  می باشد. 

به گفته ایشان کتاب حاضر حاصل تلاش سه ساله متخصصان بوده و  با توجه به اهمیت تست های ژنتیک در بیماری ها، این کتاب نگاه آینده نگری به بیماری های متابولیک دارد.

وی تصریح کرد: در  این کتاب رویکرد تشخیصی و درمانی به غربالگری ژنتیکی بیماری های متابولیک  از ژنتیک آغاز و  پس از آن آزمایشات تکمیلی انجام می شود.