پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

کارگاه و سمینارها / کارگاه های آموزشی

   ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

کارگاه مفاهیم و کاربردها ی متابولومیکس

نوع همایش : کارگاه
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
محل برگزاری : پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سخنرانان :

دکتر بابک ارجمند استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته علوم سلولی کاربردی 
دکتر کامبیز گیلانی دانشیار پژوهشکده ابن سینا جهاد دانشگاهی در رشته علوم زیست پزشکی 

دکتر رودابه موذنی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در رشته کئومتریکس

اهداف کارگاه :

  • آشنایی با مفاهیم متابولوم و متابولومیکس
  • کاربردهای علم متابولومیکس
  • ارتباط متابولومیکس و سایر "اومیکس" ها
  • بیوانفورماتیک در متابولومیکس
  • اصول و کاربردهای اسپکترومتری، NMR و کروماتوگرافی
  • آشنایی با نحوه کار با پایگاههای داده های متابولومیکس 
  • آشنایی با کاربرد های متابولومیکس در مطالعات و تشخیص های بالینی

 

گروه های هدف :

رشته های علوم زیستی و زیست پزشکی :

  پروتئومیکس ، زیست فناوری پزشکی،نانو فناوری، بیوشیمی بالینی ، علوم تغدیه، ژنتیک پزشکی،
زیست شناسی سلولی- مولکولی ، علوم  دارویی، بیولوژی ، و سایر رشته های مرتبط با علوم زیست پزشکی

 

لینک خبر