دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

Genetic Laboratories

معرفي آزمايشگاه ژنتيك (سلولي – ملكولي)

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1382 با توجه به ضرورت و اهميت تمركز بر مطالعات ملكولي و سلولي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم راه‌اندازي گردید. فضائي به وسعت حدود 50 مترمربع جهت اين امر اختصاص داده شد و سپس سكوبندي آزمايشگاه به منظور ايجاد فضاي لازم براي كار و نگهداري وسايل صورت گرفت. تجهيزات مورد نياز براي بررسي‌هاي ژنتيكي و همچنين مواد و اقلام مصرفي مورد نياز جهت استخراج PCR , DNA و ژل الكتروفورز تهيه و از نظر كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت. با راه‌اندازي اين سيستم، مطالعات سلولي – ملكولي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم با مشاركت مراكز مختلف علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي امكان‌پذير گرديده است.

اهداف:

>*مطالعات ملكولي- سلولي در زمينه بيماريهاي غدد شامل ديابت، چاقي، استئوپروز، هيپرليپيدمي. >*یافتن موتاسیون های بیماری های نادرغدد درون ریز در جمعیت ایرانی >*مطالعه ژنتيك سرطانهاي غدد (از جمله تيروئيد) در سطح سلولي و ملكولي.

خدمات قابل انجام :

•Cell culture •Cell isolation and purification •DNA extraction •Mutation Screening •HLA-typing •PCR •Genotyping