دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کلیپ آموزشی پژوهشگاه برای مقابله با کرونا ویروس

کلیپ آموزشی پژوهشگاه برای مقابله با کرونا ویروس

راه‌کار‌های پیشگیری از ورود ویروس کرونا و مقابله با این بیماری واگیردار را در ویدئو پیوست مشاهده کنید.