پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز سازمانی گروه تحقیقاتی میکروبیوتا به شرح ذیل می باشد:
 

مأموريت

‹ ‹◄ انجام پژوهش های کلان، کاربردی و محصول محور در حوزهدر بیماری های غدد و متابولیسم

‹ ‹ انتشار مقالات

‹ ‹ ایجاد دستورالعمل های کاری استاندارد و بومی در حوزه میکروبیوتا

‹ ‹ انتقال فناوری های پیشرفته به داخل کشور

‹ ‹ جلب حمایت های مالی نهادهای مختلف و عقد قراردادهای همکاری ملی و بین المللی به منظور تأمین زیرساخت های لازم
 

چشم انداز 1404

  • ‹ ‹ دستیابی به جایگاه مرکز علمی پیشتاز در زمینه تحقیقات میکروبیوتا در کشور
  • ‹ ‹ راهبری پروژه های کلان ملی در راستای دستیابی به الگوی میکروبیوتای ایرانیان در گروه های سنی و جنسی، قومیت ها و مناطق جغرافیایی مختلف کشور
  • ‹ ‹ افزایش تولید علم در زمینه میکروبیوتا با هدف پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها
  • ‹ ‹ استفاده از دانش به دست آمده در حوزه میکروبیوتا در مداخلات درمانی