کارگاه و سمینارها / رویدادهای آتی

   -

هشتمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی

نوع همایش : دوره آموزشی
تاریخ آغاز : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
سایت کنگره : www.emri.tums.ac.ir
محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی البرز
>*>* زمان : 1 اسفند ماه 1397 >* ظرفیت : 30 نفر >* برگزار کننده: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

هدف کنفرانس:

هدف از برگزاری دومین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.

اهداف یادگیری:

الف) دانش نظری >* آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی >* غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی >* توصیف راهکار های کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی >* چگونگی به کارگیری راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت >* نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی >* تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی ب) مهارتهای حرفه ای/عملی >* آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی >* آشنایی با راهکار های کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی >* آشنایی با راهکار های آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی>* علاقمندان جهت کشب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 88631298- 021 داخلی 158 ( گروه پای دیابتی) تماس حاصل فرمایند.