پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

دبیر علمی

دبیر علمی مرکز اختلالات متابولیک

خانم :سعیده سعیدی

تخصص: بیوشیمی بالینی

ایمیل: saeedehsaeedi54@yahoo.com

شماره ی تماس: 88220037-021