پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

کارگاه و سمینارها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

جلسات آموزشی

جلسات آموزشی بیماری های متابولیک از تاریخ 18 اسفند روزهای یکشنبه ساعت 12:30 در محل مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک برگزار می گردد.