دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

اعضاء پژوهشگاه

بسمه تعالی

مدیریت 

رئیس پژوهشگاه : جناب آقای دکتر باقر لاریجانی 

مشاور اجرائی ریاست: سرکار خانم دکتر عذرا طباطبایی ملاذی 
مسئول دفتر ریاست: سرکار خانم شکوه سلیمی

معاون تحقيقات و فناوريسرکار خانم دکتر ندا مهرداد 
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه: جناب آقای دکتر حسین ادیبی

معاون توسعه مديريت و منابع: جناب آقای دکتر محمود بیگلر 
مدیر امور عمومی پژوهشگاه: جناب آقای نصرت اله محمدزاده

رئیس حسابداری پژوهشگاه: جناب آقای عزت اله نوروزی

سرپرست درمانگاه های دیابت: سرکار خانم دکتر انسیه نسلی 
مدیر درمانگاه دیابت یک : سرکار خانم دکتر کاملیا رامبد 
مدیر درمانگاه دیابت دو : جناب آقای دکتر حسین ادیبی

رئیس آزمایشگاه های پژوهشگاه: سرکار خانم دکتر پروین پاسالار

مسئول فنی آزمایشگاه های پژوهشگاه: سرکار خانم دکتر فریده رضی

مسئول بیوبانک پژوهشگاه: جناب آقای دکتر وحید حق پناه

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل:  سرکار خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

مرکز رشد و ایده پروری :جناب آقای دکتر عطاالله پورعباسی

مدیر اجرایی آکادمی دیابت ایران: دکتر مهناز سنجری

واحد آموزش

رئیس شورای آموزش : جناب آقاي دكتر باقر لاریجانی

قائم مقام رئیس شورای آموزش : جناب آقاي دكتر محسن خوش نیت نیکو 
مدیر برنامه های آموزش و دبیر شورای آموزش:جناب آقای دکتر عطالله پورعباسی

پژوهشکده ها

پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم

رئیس پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم : جناب آقاي دكتر افشین استوار

مرکز تحقیقات دیابت

رئیس : سركار خانم دكتر انسيه نسلي‌اصفهاني 
معاون پژوهشی : سرکار خانم دکتر فاطمه بندریان 
 

مرکز تحقیقات غدد

سرپرست : جناب آقای دکتر باقر لاریجانی 
معاون پژوهشی : جناب آقای دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی 
مسئول گروه روزه داری اسلامی : جناب آقای دکتر محسن خوش نیت 
مسئول گروه اخلاق پزشکی: سركار خانم دكتر فرزانه زاهدی 
 

مرکز تحقیقات استئوپروز

سرپرست: جناب آقای دکتر افشین استوار 
معاون پژوهشی : سرکار خانم دکتر نوشین فهیم فر

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی

رئیس : جناب آقاي دكتر احمدرضا سروش 
معاون پژوهشی : سركار خانم دكتر شیرین حسنی رنجبر 

 

پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد

رئیس پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد : سرکار خانم دکتر پروین پاسالار

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

رئیس : سركار خانم دكتر مريم رزاقي‌آذر 
سرپرست معاونت پژوهشی: سرکار خانم دکتر مهسا محمد آملی 
مسئول گروه ایمونوژنتیک : سرکار خانم دکتر مهسا محمد آملی

 

مرکز تحقیقات بیوسنسور

رئیس : جناب آقاي دكتر محمدرضا خرّمي‌زاده 
معاون پژوهشی : سركار خانم دكتر کبری امیدفر 
مسئول گروه مدلسازی مولکولی:  سركار خانم دكتر آزاده ابراهيم‌ حبيبي

 

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

رئیس : جناب آقای دکتر بابک ارجمند 
معاون پژوهشی : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا آقایان 
 

پژوهشکده علوم جمعیتی غدد

رئیس پژوهشکده علوم جمعیتی غدد : جناب آقاي دكتر فرشاد فرزادفر 
مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

رئیس : جناب آقاي دكتر فرشاد فرزادفر 
 

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج

رئیس : جناب آقاي دكتر رامين حشمت 
معاون پژوهشی: سرکار خانم دکتر گیتا شفیعی

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

رئیس : جناب آقای دکتر حسین فخرزاده 
معاون پژوهشی :جناب آقاي دكتر فرشاد شریفی
 

پژوهشکده Translational Medicine

رئیس پژوهشکدهTranslational Medicine  :سرکار خانم دکتر شکوفه نیکفر 
مرکز تحقیقات پزشکی فردی

سرپرست : جناب آقای دکتر باقر لاریجانی 
قائم مقام  : سرکار خانم دکتر شکوفه نیکفر 
معاون پژوهشی : سركار خانم دكتر ماندانا حسن زاد 

مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

رئیس : جناب آقای دکتر اکبر سلطانی 
 

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

رئیس: 
معاون پژوهشی : جناب آقای دکتر بابک ارجمند 
 

مشاورین پژوهشگاه

  1. جناب آقای دکتر محمد پژوهی 
  2. سرکار خانم دکتر اقبال طاهری 
  3. جناب آقای اصغر گرانمایه پور
  4. جناب آقای دکتر عباس حامدیان
  5. جناب آقای دکتر امیر حسین تکیان

اعضای هیئت علمی و متخصصان همكار تمام وقت:

سرکار خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

جناب آقای دکتر حمیدرضا آقایی میبدی

جناب آقای دکتر محمدرضا خرمی زاده

جناب آقاي دكتر ساسان شرقي

سركار خانم دكتر انسيه نسلي اصفهاني

جناب آقای دکتر حسین ادیبی

سرکار خانم دکتر کبری امیدفر

جناب آقاي دكتر محسن خوش نيت نيكو

جناب آقای دکتر فرشاد شریفی

سرکار خانم دکتر نازلی نمازی

جناب آقای دکتر بابک ارجمند

خانم دکتر پروین پاسالار

سرکار خانم دکتر مریم رزاقی آذر

سرکار خانم دکتر عذرا طباطبایی ملاذی

سرکار خانم دکتر شکوفه نیکفر

جناب آقای دکتر مسعود ارزاقی

جناب آقای دکتر عطالله پورعباسی

سرکار خانم دکتر فریده رضی

سرکار خانم دکتر مهتاب علیزاده

سركار خانم دكتر مهسا محمد آملی

جناب آقای دکتر افشین استوار

سرکار خانم دکتر ماندانا حسن زاد

جناب آقای دکتر احمدرضا سروش

جناب آقای دکتر حسین فخرزاده

جناب آقای دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی

سرکار خانم دکتر مژگان اسدی

سركار خانم دكتر شيرين حسني رنجبر

جناب آقای دکتر اکبر سلطانی

جناب آقای دکتر فرشاد فرزادفر

جناب آقای دکتر محمد مهدوی

جناب آقای دکتر سید حمیدرضا آقایان

جناب آقای دکتر وحید حق پناه

سرکار خانم دکتر مهناز سنجری

سرکار خانم دکتر شهره نادری مقام

سرکار خانم دکتر سمیه میرصادقی

اعضای هیئت علمی و متخصصان همكار پاره وقت:

جناب آقای دکتر محمدرضا گنجعلی|| جناب آقای دکتر پرویز نوروزی|| جناب آقای دکتر محمد عبدالهی|| جناب آقای دکتر اسدی لاری|| جناب آقای دکتر وهاب فتوره چی|| جناب آقای دکتر عزیز قهاری|| جناب آقای دکتر سید محمد توانگر|| جناب آقای دکتر علی محمد شریفی|| سرکار خانم دکتر فرنوش فریدبد||  جناب آقای دکتر روزبه ناعمی||  سرکار خانم دکتر معصومه گیتی|| سرکار خانم دکتر زهرا اقبالی فتوره چی|| جناب آقای دکتر سید داور سیادت|| خانم دکتر فرزانه عباسی|| سرکار خانم جناب آقاي دكتر سعيد حسينی|| سرکار خانم دکتر پیمانه حیدریان|| سركار خانم دكتر نوشين شيرزاد||سرکار خانم دکتر مژگان اسدی|| سرکار خانم دکتر مهتاب علیزاده || سرکار خانم دکتر محبوبه ابراهیم پور|| جناب آقای دکتر سید محمود سجادی|| جناب آقای دکتر محسن قدمی|| جناب آقای دکتر حمیدرضا فاتح.