پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

ماموریت

این مرکز به عنوان تنها مرکز تحقیقات کشور با نام "متابولومیکس و ژنومیکس"، بر آن است تا با انجام پروژه های کاربردی و استانداردسازی روشهای نوین تشخیصی-درمانی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته در حیطه علوم “omics” کاربردی، موجبات بالندگی این دانش را در تراز بین المللی فراهم آورد.

 در این راستا ماموریت مرکز به شرح زیر ترسیم گردیده است:

  1.   تدوین استراتژی های لازم جهت طراحی و اجرای تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس به منظور تولید شواهد مبتنی بر دانش فنی متخصصین مرکز و پیش بینی بایومارکرهای دخیل در بیماری های متابولیک و سرطان
  2.   ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی و تشخیصی-درمانی و استاندارد سازی پرتکل های موجود در حوزه علوم “omics” در راستای خدمت به نظام سلامت
  3. ترجمان دانش و تولید محصولات دانش بنیان و خلق ثروت از دانش بر اساس استاندارهای بین المللی
  4.   هم سوسازی و پیشبرد مطالعات پایه و بالینی به منظور معرفی روش های نوین تشخیصی-درمانی و پیشگیرانه با بکارگیری تکنولوژی های نوین در حیطه “omics” کاربردی
  5.   تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد
  6.   فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور تسهیل انجام پژوهش های کاربردی سلسله مراتبی از دمین ژنومیکس تا متابولومیکس
  7. همکاری های سازنده با سایر موسسات، مراکز تحقیقاتی، درمانی و دانشگاهی فعال در حوزه متابولومیکس و ژنومیکس به منظور ایجاد شبکه علمی کارآمد در سطوح ملی و بین المللی و انجام مطالعات چند رویکردی با همکاری متخصصین علوم مرتبط مانند حوزه سلول های بنیادی و پزشکی شخصی
  8. تلاش در جهت معرفی توانمندی های علمی و اجرایی مرکز و جلب مشارکت سرمایه گذاران و خیرین علاقمند به ارتقای سطح سلامت جامعه بیماران