پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد

نام و نام خانوادگی: اكبر سلطاني

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص غدد و متابوليسم

رشته تحصیلی/ گروه آموزشی: غدد

مرتبه علمی: استاد

محل خدمت: (دانشکده/بخش/ بیمارستان) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران/غدد/ بيمارستان دكتر شريعتي

متولد: 1345/01/15

خلاصه شرح حال:

 • تحصیلات (از دیپلم به بعد):
 1. فوق تخصص غدد و متابوليسم
 2. كارشناسي ارشد فلسفه
 3. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
 • اهم فعالیت های آموزشی: (سه تا پنج مورد)
 1. طراحي و اجراي برنامه درسي تفكر نقاد
 2. طراحي و اجراي آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
 3. آموزش سطوح مختلف رده هاي باليني ( دانشجو- اينترن- رزيدنت- فلو)
 • اهم فعالیت­های اجرایی: (سه تا پنج مورد)
 1. مسئول گروه تفكر نقاد ابن سينا
 2. مسئول مرکز پزشكي مبتني برشواهد، پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم بيمارستان شريعتي
 3. سردبير و معاون سردبير مجله ديابت و ليپيد
 4. قائم مقام بخش غدد