پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

برگزاری کارگاه آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی

کارگاه "آشنائی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" از سوی مرکز تحقیقات استئوپروز در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار گردید.
کارگاه "آشنائی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" توسط آقای دکتر دهقان دانشیار دانشگاه امپریال کالج لندن با حضور علاقه مندان از دانشگاههای سراسر کشور از جمله اساتید و دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی، شیراز، مشهد، شهرکرد، سبزوار، ایلام، بوشهر و تهران و همکارانی از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار گردید. در این کارگاه که به مدت 3 روز به طور مشترک از سوی مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید؛ شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم رویکرد ژنتیکی در بیماری ها، اصول و شیوه های تجزیه و تحلیل داده های GWAS و ... آشنا شدند.