پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

ماموریت و چشم انداز

ما می خواهیم در راستاری نقشه تحول نظام سلامت الگوی اسلامی –ایرانی بالاترین ارتقاء جایگاه در بین مراکز تحقیقاتی سالمندی کشور داشته و الگویی نوآاور ، علمی، معتبر و پیشرو در سطح منطقه ایی و بین المللی باشیم.

چشم انداز:

 • ما می خواهیم در راستاری نقشه تحول نظام سلامت الگوی اسلامی –ایرانی بالاترین ارتقاء جایگاه در بین مراکز تحقیقاتی سالمندی کشور داشته و الگویی نوآاور ، علمی، معتبر و پیشرو در سطح منطقه ایی و بین المللی باشیم.

• ما می خواهیم حرکتی به سوی انتقال دانش و تجاری سازی داشته تا حاصل نتایج تحقیقات دقیق و با کیفیت ما سلامتی و ارتقاء کیفیت زندگی را برای سالمندان به ارمغان بیاورد.

ماموریت :

• انجام و حمایت از مطالعات بنیادی وپژوهش های کلان بالینی و کاربردی جمعیتی به منظور تعیین شاخص های سلامت در سالمندان کشور مبتنی بر نیاز ذینفعان و اولویت های تحقیقاتی

• انجام مطالعات طولی سلامت جهت تعیین عوامل خطر سلامت و اثر آنها بر سلامت سالمندان

• راه اندازی گروه¬های کاری چند رشته ای

• عضویت و همکاری با انجمن ها و سازمانهای بین المللی مرتبط با امور سالمندان

• افزایش اعتبارات مرکز و جذب اعتبار از سازمانهای خارج از مرکز

• تدوین بر نامه های- آموزشی عمومی و تخصصی و تدوین منابع علمی مرتبط با سالمندان

• تدوین راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد بومی سالمندی

• ترجمان دانش به عمل و ارائه پیامهای قابل انتقال متناسب با ذینفعان

• تدوین سند های سیاستی در حوزه سالمندان

• تدوین Public Health Guidance در حوزه سالمندان