پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

هدف از برپایی مرکز تحقیقات بیوسنسور

مرکز تحقیقات بیوسنسور یکی از سه مراکز وابسته به پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی زیر گروه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درماني تهران می باشد که در ابتدا تحت عنوان "گروه بیوسنسور" از سال 1387 فعالیت خود را آغاز و در سال 1391 به مرکز تحقیقات بیوسنسور ارتقا یافت.

 

 

 

هدف از برپایی مرکز تحقیقات بیوسنسور

 

مرکز تحقیقات بیوسنسور یکی از سه مراکز وابسته به پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی زیر گروه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درماني تهران می باشد که در ابتدا تحت عنوان "گروه بیوسنسور" از سال 1387 فعالیت خود را آغاز و در سال 1391 به مرکز تحقیقات بیوسنسور ارتقا یافت.

مرکز تحقیقات بیوسنسور به گونه ای کاملاً اختصاصی و موثر در زمینه توسعه دانش، بومی سازی و کاربردی نمودن روشهای شناسایی و اندازه گیری آنالیتها با استفاده از عناصر و مواد زیستی و ریزموادها فعالیت می نماید. طراحی بیوسنسور ها در زمینه های مختلف علوم بیولوژی، پزشکی در دو دهه گذشته گسترش چشمگیری داشته است. هم چنین در سالهای اخیر با طراحی نانوزیست حسگرها (Nanobiosensor) حساسیت روشهای مورد اندازه گیری افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این روشها می توانند علاوه بر کمک به امر پژوهش در ناشناخته های علوم زیستی و پزشکی و نیز مکانیسم برخی بیماریها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماریها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آنها فعالیّت نماید. تاکنون بيشترين كاربرد بيوسنسور ها در تشخيص هاي پزشكي و علوم آزمايشگاهي بوده است ، در حال حاضر بيوسنسور هاي گلوكز از موفق ترين بيوسنسور هاي موجود در بازار بوده که برای اندازه گيري غلظت گلوكز خون بيماران ديابتي استفاده می شود ؛ این مرکز تحقیقاتی به طور ویژه برروی طراحی روش های تشخیص و درمان بیماری های غدد و متابولیسم فعالیت دارد. از اهداف این مرکز جمع‌آوري، تنظيم و طبقه‌بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه، تربيت نيروي انساني محقق در زمينه طراحی بیوسنسورها ونانو بیوسنسورها به منظور شناسایی و اندازه گیری آنالیتها میباشد. هم چنین ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين و نیز كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتهای این مرکز است. ایجاد و تقویت ارتباطات بین رشته ای در کنار کاربردی نمودن نتایج تحقیقات پایه از اهم مزایای این مرکز تحقیقاتی است.

 

 

 

گردآوری: دکتر کبری امیدفر