پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

تمدید همکاری پژوهشکده علوم غدد با سازمان جهانی بهداشت

مرکز تحقیقات غدد که در سال 89 به پژوهشکده علوم غدد ارتقاء یافت در زمینه پژوهش، آموزش و مدیریت استئوپروز و دیابت به عنوان همکار به مدت 4 سال از سال 2007 با سازمان بهداشت جهانی همکاری داشت. این همکاری در قالب برپایی دوره های آموزشی تخصصی بلند مدت و کوتاه مدت، پروژه های مشترک، تاسیس شبکه درمانی و پژوهشی و گسترش کلینیک های تخصصی پیگیری می شود. در راستای این همکاری، فعالیت های پژوهشکده در این زمینه به طور مداوم از طریق روابط بین الملل پژوهشکده به دفتر فنی سازمان بهداشت جهانی و منطقه مدیترانه شرقی ارایه می شد و مورد تایید قرار می گرفت.

به دلیل تلاش های ارزنده این پژوهشکده در ارتقاء آگاهی و بهبود درمان بیماری های استئوپروز و دیابت در سطح ملی، همکاری این پژوهشکده به مدت 4 سال دیگر تا سال 2015 تمدید شد تا این پژوهشکده بتواند در حیطه بیماری های غیر واگیر تلاش های خود را از سطح ملی به منطقه ای ارتقاء دهد و با تکیه بر اهداف سند ملی سلامت و رسالت پژوهشکده در این امر پیشتاز باشد.