دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مجله دیابت ومتابولیسم ایران

مجله دیابت ومتابولیسم ایران نشریه مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران با همکاری انجمن غدد درون‌ریز است که از سال 1380 تاکنون  به‌منظور انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون،  اختلالات غدد درون ریز، اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‌شود و توانسته است در چندین سال متوالی رتبه اول مجلات علمی – پژوهشی  در جشنواره رازی کسب نماید.

این مجله همچنین از سال 2012 به زبان انگلیسی تحت عنوان  Journal of Diabetes and Metabolic Disorders توسط انتشارات Springer منتشر می‌شود.