دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

رابطین روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مسئول روابط عمومی ستاد مرکزی پژوهشگاه: دکتر هانیه السادات اجتهد

کارشناس روابط عمومی ستاد مرکزی پژوهشگاه: خانم فیروزه حاجی پور 

مسئول دفتر روابط عمومی ستاد مرکزی پژوهشگاه:خانم کبری گرگانی

شماره تماس دفتر روابط عمومی پژوهشگاه: 02188220094

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

رابطین روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

نام و نام خانوادگی رابط  حوزه استقرار

خانم شکوه سلیمی

مسئول دفتر ریاست پژوهشگاه 

خانم نسرین خدام

معاونت پژوهشی و فناوری

خانم فاطمه قربانعلی

معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی

خانم فاطمه شکاری

درمانگاه فوق تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک 1

خانم زهرا بیگی

درمانگاه فوق تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک 2

خانم مهسا صادقی

آزمایشگاه های تحقیقاتی 

خانم الهه کرمی

مرکز تحقیقات دیابت

خانم فاطمه ذاکر حسینی

مرکز تحقیقات غدد

خانم کبری گرگانی

مرکز تحقیقات استئوپروز

خانم سمانه هدایتی

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

خانم معصومه محمدقلی

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی

خانم عبدالحمیدی

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

خانم مژده وفایی رهبر

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج

خانم فاطمه رجبی

مرکز تحقیقات بیوسنسور

خانم حوریه سلطانی

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

خانم مریم افشاری

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

خانم زهرا بیگی

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

خانم راضیه قبادی

مرکز تحقیقات پزشکی فردی

خانم راضیه قبادی 

مرکز ایده پروری و نوآوری