پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

کارگاه و سمینارها / همایش های داخلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

مروری بر اختلالات متابولیسم اسیدهای چرب

جلسه آموزشی تحت عنوان مروری بر متابولیسم اسیدهای چرب و اختلالات آن در تاریخ یکشنبه 23 شهریور از ساعت 10 الی 12 در سالن کنفرانس واقع در طبقه چهارم مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک برگزار می گردد.