پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

کارگاه و سمینارها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

هماهنگی جهت تأمین شیر خشک و دارو های مورد نیاز بیماران

جلسه هماهنگی جهت تأمین شیر خشک و دارو های مورد نیاز بیماران در سازمان غذا و دارو برگزار شد.

در جلسه ای که در روز سه شنبه 21 آبان ماه در محل سازمان غذا و دارو با حضور جناب آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور در محل سازمان برگزار گردید، در مورد داروهای مورد نیاز بیماران متابولیک ارثی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جهت تأمین شیر خشک ها و داروهای ویژه مبتلایان به بیماری های متابولیک ارثی، مجموعه ای کامل تهیه و به سازمان غذا و دارو ارسال شد تا با یاری خداوند متعال قدمی در راه تأمین نیازهای دارویی اورژانس و نگه دارنده این بیماران برداشته شود.