پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

کتاب مروری بر تکنيک‌های پايه کشت سلول

نویسندگان: دكتر كبري اميدفر - دكتر مليحه پاك‌‌نژاد - دكتر سهيلا كاشانيان - دکتر محمد رضا استاد علی - با همکاری فاطمه سادات امجد زنجانی

عنوان کتاب: مروری بر تکنيک‌های پايه کشت سلول و کـاربـردهـای اختـصـاصی آن
حاوی اطلاعات مفید در زمینه کشت سلول
 سال چاپ: 1390
نویسندگان: دكتر كبري اميدفر - دكتر مليحه پاك‌‌نژاد  - دكتر سهيلا كاشانيان  - دکتر محمد رضا استاد علی - با همکاری فاطمه سادات امجد زنجانی