دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

انتصاب پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت برای چهارمین دوره متوالی

با اجرای موفق فعالیت های دوره سوم مركز همكار سازمان جهانی بهداشت در زمینه آموزش و پژوهش در مدیریت بیماری های دیابت و استئوپروز و به دنبال رعایت ضوابط و استانداردهای این سازمان، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برای چهارمین دوره متوالی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی (WHO) در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) انتخاب شد .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دکتر آزاده ابراهیم حبیبی، مدیر امور بین الملل پژوهشگاه، ضمن بیان خبر تمدید همکاری این پژوهشگاه با سازمان جهانی بهداشت گفت: در دوره عضویت چهارم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به اجرای استراتژی های سازمان جهانی بهداشت در زمینه غربالگری به موقع و کاهش شیوع دیابت، پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن ها از طریق آموزش و ظرفیت سازی حمایت خواهد کرد.

وی ادامه داد:  پشتیبانی از برنامه های دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در  پایش و ارزیابی اهداف توسعه پایدار (SDG) از طریق انجام تلاش نظام مند در مسیر جمع آوری، پردازش و توسعه مدل های تحلیلی داده نیز دیگر محور اصلی این دوره همکاری خواهد بود.

مدیر امور بین الملل پژوهشگاه ادامه داد: پس از اجرای موفق و به موقع فعالیت های چهار ساله مرکز همکار و گزارش آن به سازمان جهانی بهداشت، اقدامات مربوط به تمدید عضویت نیز انجام شد که این همکاری از سپتامبر 2020 تا سپتامبر 2024 ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه صلاحیت فنی و علمی خود را از طریق برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های مشترك با این سازمان و برنامه های آموزشی متعدد در منطقه در راستای ترویج سیاست ها و دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت در منطقه به اثبات رسانده است، افزود: در شرایط همه گیری کووید-19 نیز، این مرکز تعاملات بسیاری با سازمان جهانی بهداشت در جهت تولید محتوای آموزشی داشته است و پروژه هایی نیز در این رابطه در پژوهشگاه به تصویب رسیده است که در همین رابطه در حال تبادل نظر با دفتر منطقه ای امرو هستیم.

مدیر امور بین الملل پژوهشگاه  افزود: در حیطه بیماری های غیر واگیر نیز این پژوهشگاه در صدد است تلاش های خود را از سطح ملی به منطقه ای ارتقاء دهد و با تکیه بر اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در این امر پیشتاز باشد.

گفتنی است این پژوهشگاه با ریاست دکتر باقر لاریجانی سابقه همکاری طولانی مدت با سازمان جهانی بهداشت در قالب برپایی دوره های آموزشی تخصصی بلند مدت و کوتاه مدت، پروژه های مشترک، تاسیس شبکه درمانی و پژوهشی و گسترش کلینیک های تخصصی پیگیری می شود.

توضیح این که سازمان بهداشت جهانی 6 دفتر منطقه ای دارد و ایران در منطقه مدیترانه شرقی قرار گرفته است. 22 كشور تحت پوشش دفتر منطقه مدیترانه شرقی قرار دارند و دفتر این سازمان در مصر (قاهره) قرار دارد.