پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

HIV prevention programs in prison: A global systematic review of implementation...

 

No Title

HIV prevention programs in prison: A global systematic review of implementation

...
 

No Title

بازدید مسوولین وزارت بهداشت از مرکز

بازدید مسوولین وزارت بهداشت از مرکز

بازدید مسوولین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مرکز تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع

تقویت همکاری های سازنده ایران با مدیران جایکای ژاپن

تقویت همکاری های سازنده ایران با مدیران جایکای ژاپن

در دیدار معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر

تفاهم نامه بین دانشکده بهداشت و مرکز غیرواگیر

تفاهم نامه بین دانشکده بهداشت و مرکز غیرواگیر

پیرو تجریبات موفق همکاری در گذشته و رایزنی های صورت گرفته بین مرکز تحقیقات بیماری های

تحسین سازمان جهانی بهداشت از مطالعه STEPs

تحسین سازمان جهانی بهداشت از مطالعه STEPs

دکتر ثمین صدیقی، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ضمن تحسین کیفیت بسیار بالای مطالعه

 

No Title