پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

هدف از برپایی مرکز تحقیقات بیوسنسور


مرکز تحقیقات بیوسنسور یکی از سه مراکز وابسته به پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی زیر گروه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درماني تهران می باشد که در ابتدا تحت عنوان "گروه بیوسنسور" از سال 1387 فعالیت خود را آغاز و در سال 1391 به مرکز تحقیقات بیوسنسور ارتقا یافت.


بیشتر بخوانید

 

بیوسنسور در یک نگاه

بیوسنسورها (زیست حسگرها) یک گروه از سیستم های اندازه گیری می باشند و طراحی آنها بر مبنای شناسایی انتخابی آنالیت ها بر اساس اجزای بیولوژیک و آشکار سازهای فیزیکی و شیمیایی صورت می پذیرد. بیوسنسورها را میتوان بر اساس ماهیت شناساگر زیستی و همچنین با توجه به مکانیسم عملکرد مبدل طبقه بندی نمود.علاوه بر این سیستم‌های طبقه‌بندی مرسوم، غالبا برای مشخص کردن مکانیسم تشخیصی یک بیوسنسور یا ماهیت مولکول هدف از اصطلاحاتی همچون ایمنوسنسور و ژنوسنسور نیز استفاده می‌شود.

 

مطالب علمی

مقالات High Impact

مقالات High Impact

مقالات گروه بیوسنسو و نانوبیوسنسور

مقالات گروه بیوسنسو و نانوبیوسنسور

مقالات گروه بیوسنسورهای سلولی-حیوانی

مقالات گروه بیوسنسورهای سلولی-حیوانی

مقالات گروه مدلسازی

مقالات گروه مدلسازی

 

Title 04