EMRI

معرفی گروه، اهداف و چشم انداز


گروه و آزمایشگاه "مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی" پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است.


ادامه

 

درباره ی داکینگ مولکولی چه می دانید؟

داکینگ مولکولی (Molecular Docking) چیست؟

هنگامی که یک مولکول برای ایجاد یک ترکیب (complex) به مولکول دیگری متصل شود، روش داکینگ مولکولی می تواند جهت گیری مناسب این مولکول در این ترکیب و همچنین شدت پیوند بین این دو مولکول را پیش بینی کند.

 

مطالب آموزشی

شبیه سازی دینامیک مولکولی  چیست؟

شبیه سازی دینامیک مولکولی چیست؟

شبیه سازی دینامیک مولکولی (Molecular Dynamics Simulation) روشی وابسته به کامپیوتر است که در آن، با...

مدلسازی مولکولی چیست؟

مدلسازی مولکولی چیست؟

مدلسازی مولکولی مجموعه روش های تئوری و محاسباتی هستند که برای ساخت مدل ساده تر، مشاهده و مطالعه ی...

میدان نیرو (Force Field)

میدان نیرو (Force Field)

در شبیه سازی دینامیک مولکولی برای به دست آوردن نیروها، انرژی پتانسیل به صورت تابعی ریاضی تعریف می...

شیمی محاسباتی چیست؟

شیمی محاسباتی چیست؟

شیمی محاسباتی شاخه ای از دانش شیمی است که به استفاده از تکنیک های محاسباتی در شیمی از مکانیک...

 

مطالب مرتبط