دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

طراحی بازیهای خانگی با هدف کمک به تقویت مهارتهای شناختی و رفتاری کودکان در روزهای قرنطینه

مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مجموعه نسل سالم تعداد متنوعی از بازی های شناختی رفتاری میدانی  با قابلیت اجرا در منزل با حداقل امکانات معرفی کرده است.

کودکان یکی از مهمترین گروههایی هستند که از کرونا آسیب می بینند. نه به خاطر ابتلا، بلکه به خاطر تعطیلی مدارس و حضور مستمر در منزل! البته مدارس زحمات زیادی می کشند تا جریان آموزش متوقف نشود، اما به نظر می رسد  لازم است تا برای این روزهای قرنطینه و کمک به تقویت آموزش و مهارتهای شناختی کودکان، کارهای دیگری هم کرد.

در همین راستا هسته فناوری تحلیلگران مغز و رفتار مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه نسل سالم، اقدام به گردآوری تعداد متنوعی از بازی های شناختی رفتاری میدانی و شناسنامه دار کردن آنها (تعیین نقشه توسعه شناختی و رده بندی سنی) با قابلیت اجرا در منزل با حداقل امکانات کرده است که این روزها خیلی به درد پدر و مادرها می خورد.

گفتنی ست  این بازیها کمک شایانی به توسعه مهارتهای شناختی، دامنه های مختلف حافظه، توجه و تمرکز و توسعه رفتارهای حرکتی می کند. برای دسترسی به الگوی این بازیها  لینک زیر را دنبال کنید.

http://www.naslesalem.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%