پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

ماموریت


این مرکز به عنوان تنها مرکز تحقیقات کشور با نام "متابولومیکس و ژنومیکس"، بر آن است تا با انجام پروژه های کاربردی و استانداردسازی روشهای نوین تشخیصی-درمانی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته در حیطه علوم “omics” کاربردی، موجبات بالندگی این دانش را در تراز بین المللی فراهم آورد.


ادامه

 

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس در سال 1396 با صلاح دید رئیس محترم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس گردید. این مرکز یکی از زیر مجموعه های این پژوهشگاه می باشد که به عنوان قطب علمی برگزیده کشور و تنها مرکز تحقیقات در کشور با این عنوان، برنامه ریزی دقیق و مدونی را به منظور طراحی و ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی در حوزه علوم متابولومیکس و ژنومیکس به منظور توسعه و ارتقای کاربردهای این علوم در حیطه تشخیص و درمان بیماری های متابولیک و سرطان تدوین نموده است.

 

اخبار و رویدادهای مهم

حضور هیات اکادمیک دانشگاه خارکف اوکراین در مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

حضور هیات اکادمیک دانشگاه خارکف اوکراین در مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

در جریان بازدید هیات اکادمیک دانشگاه خارکف اوکراین از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تیم اعزامی ضمن حضور در مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه از نزدیک با حیطه فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی این مرکز آشنا شدند.

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس در روز دوشنبه مورخ 16 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مفاهیم و کاربردها ی متابولومیکس

برگزاری کارگاه مفاهیم و کاربردها ی متابولومیکس

کارگاه دو روزه متابولومیکس: مفاهیم و کاربردها به همت مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه آغاز به کار کرد.

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی

 

دسترسی سریع