دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

اعلام بورسیه های دولت سوئیس در مقاطع دکترا، پسادکترا و فلوشیپ تحقیقاتی برای دانشجویان ایرانی

دولت سوئیس در مقاطع دکترا، پسادکترا و فلوشیپ تحقیقاتی با اعطا گرنت تحقیقاتی دانشجوی ایرانی می پذیرد.

دولت سوئیس از طریق کمیسیون فدرال اعطای بورسیه به دانشجویان خارجی (FCS)، در مقاطع دکترا، پسادکترا و فلوشیپ تحقیقاتی کمک هزینه تحصیلی اعطا می کند. متقاضیان ایرانی این بورسیه ها می توانند جهت  تحصیل در دانشگاه های منتخب سوئیس جهت ثبت نام و ارائه پروپوزال اقدام کنند. مهلت ثبت نام از تاریخ 20 مرداد ماه 1399 (مطابق با 10 آگوست 2020) آغاز شده است و تا تاریخ 22 آبان ماه 1399  (12 نوامبر 2021) ادامه دارد.

بورسیه مقطع دکترای تخصصی

بورسیه مقطع پسادکترا

​​​​​​​بورسیه فلوشیپ تحقیقاتی تخصصی