صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

آموزش (پژوهش محور، آکادمی، عمومی)

پرورش پژوهشگران با قابلیت و توانایی هدایتگری پژوهش (Research Leadership) در حوزه های بیماریهای غیرواگیر خصوصاً دیابت، استئوپروز و اختلالات اندوکرین. هدف ما تا پایان سال 1402 عبارتست از تربیت 20 پژوهشگر با توان هدایتگری پژوهش (Research Leadership) در حوزه اندوکرین.
آموزش های پژوهش محور

پرورش پژوهشگران با قابلیت و توانایی هدایتگری پژوهش (Research Leadership) در حوزه های بیماریهای غیرواگیر خصوصاً دیابت، استئوپروز و اختلالات اندوکرین

هدف تا پایان سال 1402: تربیت 20 پژوهشگر با توان هدایتگری پژوهش (Research Leadership) در حوزه اندوکرین

راهبردها:

 • توسعه ظرفیت پذیرش دکترای پژوهشی درپژوهشگاه
 • توسعه ظرفیت پذیرش پزشک پژوهشگر در پژوهشگاه
 • تلاش جهت جذب پژوهشگران برتر دانشگاهی در قالب دوره های پسا دکتری و فرصت مطالعاتی

ارتقای بدنه کارشناسی پژوهش کشور در حوزه بیماریهای غیرواگیر خصوصاً دیابت، استئوپروز و اختلالات اندوکرین

هدف تا پایان سال 1402: توانمندسازی 200  پژوهشگر حوزه سلامت در زمینه تحقیقات در حوزه بیماریهای غیرواگیر خصوصاً دیابت، استئوپروز و اختلالات اندوکرین

راهبردها:

 • طراحی و اجرای کارگاههای توانمندسازی پژوهشی با همکاری مراکز تحقیقاتی
 • ارتقای دسترسی آموزشهای توانمندسازی با استفاده از بستر فضای مجازی
 • راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه پژوهشگری
 • راه اندازی دوره های آموزشی منجر به مدرک تحصیلی از جمله MPH پژوهشگر بالینی در پژوهشگاه

 

آکادمی دیابت ایران

رسالت آن توسعه زیر ساخت های آموزش اختصاصی در حوزه دیابت و سیستم ثبت دیابت و انجام پژوهش های مرتبط با الویت های پژوهشی نقشه راه دیابت کشورکه به کنترل هر چه بهتر دیابت در کشور منتج شود .

هدف

 • طراحی، اجرا و فراهم آوردن معتبرترین روش های آموزش مجازی در حوزه تخصصی دیابت جهت توانمند سازی تیم درمانی و ارتقاء آگاهی و سلامت بیماران و جامعه و ارتقاء پژوهش در حوزه آموزش دیابت

راهبرد ها :

 • تولید سالانه محتوای آموزشی و اپلیکیشن های آموزشی در افق 1402
 • مشارکت در تاسیس شرکت دانش بنیان در حوزه تخصصی آموزش مجازی
 • همکاری با پایان نامه تحصیلات تکمیلی  در حوزه آموزش
 • ارائه سالانه مقالات علمی در کنگره های مرتبط آموزش پزشکی

 

حوزه آموزش عمومی

هدف :

 • افزایش اگاهی مردم، بیماران و کادر ارائه دهنده خدمات درمانی – بهداشتی و سیاست گذاران حوزه بهداشت – درمان

راهبردها

 • توسعه آموزشها به همه رشته های مرتبط در مورد بیماریهای غدد درون ریز بر اساس نیازهای جامعه
 • توسعه فناوریهای آموزشی مرتبط
 • استفاده از ابزارهای اموزشی نوین
 • ارتباط مستمر با رسانه های جمعی

آموزش بیماران برپایه ی نیاز سنجی از طریق پرسش نامه، آموزش انفرادی (تغذیه ، پرستاری ، اطلاعات دارویی  )، نمایش فیلم های آموزشی، آموزش کودکان وارائه متون آموزشی است.