پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

لینکهای مفید / لینک های مرتبط

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

فرم ارسال نمونه

جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه لازم است فرم مشخصات که از لینک زیر (فایل ضمیمه) قابل دریافت است تکمیل و همراه با نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.