پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف و کاربرد آنها در طراحی سیستم های تشخیص سریع و بیوسنسورها

نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف و کاربرد آنها در طراحی سیستم های تشخیص سریع و بیوسنسورها
توضیح:

زمان : 6-4 خرداد و 10-8 خرداد 1395

اهداف برنامه

انتقال مهارت های تئوری و عملی ساخت نانوذرات و کاربرد آنها در طراحی سیستم های سنجش

انتشار دانش فنی ساخت و طراحی تست‌های تشخیص سریع

کسب مهارتهای فنی

گروه های هدف

رشته های علوم پایه پزشکی( بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی و ........)، داروسازی دانشجویان دکتری و فارغ التحصیلان کارشناس ارشد سلولی- مولکولی، ژنتیک – پزشکی مولکولی دانشجویان دکتری و فارغ التحصیلان کارشناس ارشد ایمونولوژی، میکروبیولوژی

ارتباط با دبیرخانه سمینار : 88220068

Copyright © Sensor & Biosensor Research Center 2019