دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

برگزاری گفتگوی استپس جایزه جهانی مصطفی(ص) با موضوع بیماری های غیرواگیر

 در گام ششم نشست تبادل تجربیات علم‌ و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی بر لزوم ارتقای سلامت محیط و لزوم شبکه سازی در کشور های اسلامی جهت کاهش آسیب های ناشی از بیماری های غیرواگیر تاکید شد.

ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP ) در کشورهای اسلامی در زیر شاخه ­های بیماری­های غیرواگیر با موضوعات  ارتقای سلامت محیط، سلول درمانی، رویکرد های درمانی نوظهور و مکانیسم های ملکولی بیماری های غیرواگیر و ترجمان دانش در حوزه سلامت محیط و بهداشت عمومی به میزبانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه  علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در  ابتدای نشست گفتگوی STEP در حوزه بیماری های غیرواگیر  که با همکاری  بنیاد علم و فناوری مصطفی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم روز یکشنبه 19 آبان ماه سال جاری برگزار شد؛ دکتر باقر لاریجانی  افزایش همکاری بین دانشمندان کشور‌های اسلامی را امری مهم خواند و اظهار داشت: دانشمندان کشور‌های اسلامی باید  با یکدیگر ارتباط داشته باشند و با افزایش همکاری‌ها، فعالیت‌های گروهی را نیز ارتقاء دهند.

وی شکل‌گیری تبادلات علمی را یکی از مهمترین دستاوردهای این دسته گفتگوها خواند و بر شبکه‌سازی میان دانشمندان در جهان اسلام  تاکید کرد.

نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری ازبیماری های غیرواگیر، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران وضعیت خوبی در زمینه بیماری های غیرواگیر در جهان داشته است گفت: در حال حاضر داده‌های آماری در زمینه بیماری های غیرواگیر در ایران بسیار  قوی و در سطح منظقه مثال زدنی است.

دکتر لاریجانی ادامه داد: اطلاعات سلامت در حوزه بیماری های غیرواگیر  به صورت تفکیک شده در سطح تمامی استان ها و بسیاری از شهرستان ها موجود است که در اختیار کارشناسان حوزه ی بیماری های غیرواگیر و سایرمسئولین جهت سیاست گذاری قرار گرفته است.

رئیس  پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، این پژوهشگاه  را یکی از بزرگترین مرجع های تحقیقاتی کشور در زمینه بیماری های غیرواگیر خواند که با انجام تحقیقات بنیادی و پایه در حوزه های بالینی، سلولی ملکولی و مطالعات جمعیتی اطلاعات مفید و ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران برای کاهش آسیب های ناشی از بیماری های غیرواگیر قرار می دهد.

دکتر لاریجانی در ادامه اظهار کرد: خدمات پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته و کارآمد به جامعه پزشكي، پژوهشگران، بيماران و مردم در سطح كشور، منطقه خاورميانه و حوزه خلیج فارس در سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات سلامت  ارائه میگردد.

وی تصریح کرد: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم پزشکی کشور، با بهره مندی از حضور اساتید بالینی و علوم پایه، بخش بستری، کلینیک، آزمایشگاههای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، نقش بزرگی در ارائه آموزش های بالینی و پژوهش محور در حوزه علوم غدد و متابولیسم دارد.

در ادامه  این نشست ، دانشمندان جهان اسلام  از کشور های هند، پاکستان، ترکیه، آدربایجان، بنگلادش، فرانسه، مالزی، سنگاپور، عراق،فرانسه ، کانادا  و ایران دستاوردهای خود را در حوزه بیماری های غیر واگیر، دارو سازی و علوم سلولی ملکولی تشریح کردند.

 در گام ششم نشست تبادل تجربیات علم‌ و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی بر لزوم ارتقای سلامت محیط و لزوم شبکه سازی در کشور های اسلامی جهت کاهش آسیب هایناشی از بیماری های غیرواگیر تاکید شد.

ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP ) در کشورهای اسلامی در زیر شاخه ­های بیماری­های غیرواگیر با موضوعات  ارتقای سلامت محیط، سلول درمانی، رویکرد های درمانی نوظهور و مکانیسم های ملکولی بیماری های غیرواگیر و ترجمان دانش در حوزه سلامت محیط و بهداشت عمومی به میزبانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه  علوم پزشکی تهران برگزار شد.

در  ایتدای نشست گفتگوی STEP در حوزه بیماری های غیرواگیر  که با همکاری  بنیاد علم و فناوری مصطفی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم روز یکشنبه 19 آبان ماه سال جاری برگزار شد؛ دکتر باقر لاریجانی  افزایش همکاری بین دانشمندان کشور‌های اسلامی را امری مهم خواند و اظهار داشت: دانشمندان کشور‌های اسلامی باید  با یکدیگر ارتباط داشته باشند و با افزایش همکاری‌ها، فعالیت‌های گروهی را نیز ارتقاء دهند.

وی شکل‌گیری تبادلات علمی را یکی از مهمترین دستاوردهای این دسته گفتگوها خواند و بر شبکه‌سازی میان دانشمندان در جهان اسلام  تاکید کرد.

نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری ازبیماری های غیرواگیر، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران وضعیت خوبی در زمینه بیماری های غیرواگیر در جهان داشته است گفت: در حال حاضر داده‌های آماری در زمینه بیماری های غیرواگیر در ایران بسیار  قوی و در سطح منظقه مثال زدنی است.

دکتر لاریجانی ادامه داد: اطلاعات سلامت در حوزه بیماری های غیرواگیر  به صورت تفکیک شده در سطح تمامی استان ها و بسیاری از شهرستان ها موجود است که در اختیار کارشناسان حوزه ی بیماری های غیرواگیر و سایرمسئولین جهت سیاست گذاری قرار گرفته است.

رئیس  پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، این پژوهشگاه  را یکی از بزرگترین مرجع های تحقیقاتی کشور در زمینه بیماری های غیرواگیر خواند که با انجام تحقیقات بنیادی و پایه در حوزه های بالینی، سلولی ملکولی و مطالعات جمعیتی اطلاعات مفید و ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران برای کاهش آسیب های ناشی از بیماری های غیرواگیر قرار می دهد.

دکتر لاریجانی در ادامه اظهار کرد: خدمات پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته و کارآمد به جامعه پزشكي، پژوهشگران، بيماران و مردم در سطح كشور، منطقه خاورميانه و حوزه خلیج فارس در سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات سلامت  ارائه میگردد.

وی تصریح کرد: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم پزشکی کشور، با بهره مندی از حضور اساتید بالینی و علوم پایه، بخش بستری، کلینیک، آزمایشگاههای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، نقش بزرگی در ارائه آموزش های بالینی و پژوهش محور در حوزه علوم غدد و متابولیسم دارد.

در ادامه  این نشست ، دانشمندان جهان اسلام  از کشور های هند، پاکستان، ترکیه، آدربایجان، بنگلادش، فرانسه، مالزی، سنگاپور، عراق،فرانسه ، کانادا  و ایران دستاوردهای خود را در حوزه بیماری های غیر واگیر، دارو سازی و علوم سلولی ملکولی تشریح کردند.