دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

معرفی اعضای دفتر روابط بین الملل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

 

 

معرفی اعضای دفتر روابط بین الملل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه امور بين‌الملل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم یکی از واحدهایی است که همگام با دیگر واحدها در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک پژوهشگاه فعالیت می‌کند. ارتباط مستمر و همكاري با سازمان‌ها و مراكز همتاي خود در كشورهاي منطقه و جهان، هماهنگی و همکاری در برپایی دوره‌های آموزشی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌ها، انجام مکاتبات و جلب همکاری پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور، همکاری در انجام پروژه‌های تحقیقاتی داخلی و خارجی و همکاری جهت تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی از نمونه فعالیت‌های این واحد است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر امور بین الملل: خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

معاون امور بین الملل: خانم دکتر نازلی نمازی

مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل : خانم دکتر اقبال طاهری

مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل : آقای دکتر امیر حسین تکیان 

کارشناس امور بین الملل: خانم فیروزه حاجی پور

مسئول دفتر: خانم کبری گرگانی

شماره دفتر امور بین الملل پژوهشگاه: 02188220094

پست الکترونیک: emri-international@tums.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------