مطالب علمی / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

اتولوگوس یا آلوژنیک؟

اولویت های 10 کمپانی سلول درمانی در استفاده از محصولات سلولی بررسی شده است.
Source : https://www.bioinformant.com/cell-therapy-companies-autologous-vs-allogeneic-therapies/amp/?__twitter_impression=true