EMRI

درباره گروه مدلسازی


گروه و آزمایشگاه مدل سازی و شبیه سازی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها معمولاً با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوعهای دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند. گرچه فعالیت های گروه عمدتا متمرکز بر مطالعات نظری ( یعنی مدلسازی مولکولی) پروتئین ها و آنزیم ها و آزمایش های


ادامه مطلب

 

رویدادهای آتی

کارگاه آشنایی با مدل سازی مولکولی در سال 98

چهارمین کارگاه تئوری و عملی آشنایی با مدلسازی مولکولی پروتئین ها توسط گروه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی، 28 تا 30 آبان ماه 1398 برگزار خواهد شد.

 

Title 03

جدیدترین مقاله گروه

جدیدترین مقاله گروه

Monocyclic phenolic compounds stabilize human insulin and suppress its amorphous aggregation: In vi

Content not found, Invalid content Id.

Content not found, Invalid content Id.

Content not found, Invalid content Id.

Content not found, Invalid content Id.

Content not found, Invalid content Id.

Content not found, Invalid content Id.

 

Title 04