دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

رابطین روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی پژوهشگاه: نیلوفر دخدار

رابطین روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ||مسئول دفتر روابط عمومی ستاد پژوهشگاه||راضیه قبادی ||معاونت پژوهشی|| نسرین خدام |!معاونت توسعه مديريت و منابع || فاطمه قربانعلی ||کلینیک دیابت 1||فاطمه شکاری |!کلینیک دیابت 2|| حمیدرضا شریف ||آزمایشگاه ها|| مهسا صادقی |!مرکز تحقیقات دیابت|| الهه کرمی ||مرکز تحقیقات غدد||فاطمه ذاکر حسینی |!مرکز تحقیقات استئوپروز||معصومه محمد قلی ||مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک||سعیده سعیدی |!مرکز تحقیقات بیوسنسور||فاطمه رجبی ||مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی|| معصومه محمدقلی |!مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر || خانم عبدالحمیدی ||مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج|| مژده وفایی رهبر |!مرکز تحقیقات سلامت سالمندان||حوریه سلطانی