پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

پيام جناب آقاي دكتر باقر لاريجاني


تصميم‌گيري مبتني بر شواهد علمي در نظام سلامت بسيار مورد توجه قرار گرفته است و در سطوح گوناگون تصميم‌گيري از مديران ارشد نظام سلامت تا تصميم‌گيري‌هاي باليني پزشكانه را كه همان پزشكي مبتني بر شواهد است،


...

 

No Title

سخن اول و آخر

شما چیزی جز تفکر خود نیستید. بله این گفته درست است. هرکاری که در حال حاضر انجام می‌دهید، هرآنچه می‌خواهید، تمامی این مسائل بواسطه‌ی کیفیت تفکر شما تعیین می‌شود. اگر تفکرتان واقع گرایانه نباشد، باعث می‌شود ناکامی‌های زیادی را تجربه کنید. اگر تفکر شما بیش از حد بدبینانه باشد، باعث می‌شود بسیاری مسائل را که می‌بایست بخاطرشان شادی کنید نبینید.

...
 

No Title

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

 

No Title