EMRI

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

مسئول گروه و آزمایشگاه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی

 

درجه علمی: استاد

رشته تخصصی: دکترای داروسازی _ Ph.D بیوشیمی

 

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی فایل پیوست کلیک کنید.