دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

21 جشنواره رازی - معاونت پژوهشی

بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در حوزه علوم پزشکی و رشته های وابسته و معرفی فعالیت های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی دی ماه 1394 برگزار می گردد. >*تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه 1394 >*نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای >*شروع ثبت نام:1394/5/15 >*حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان: 1394/7/15 >*تلفن تماس جهت راهنمائی ثبت نام: 81455417- 64892115-66582517 لینک جشنواره