دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی دکتر مولود پیاب


دکتر مولود پیاب دانشجوی مقطع دکتری تخصصی پژوهشی از پایان نامه خود دفاع کرد.
 
جلسه دفاع از پایان نامه مولود پیاب دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان بررسی اثربخشی و عوارض تعدادی از مواد موثر طبیعی در درمان چاقی (در سه فاز مطالعات مرور نظام مند، فاز In vitro و فاز In vivo) روز 15 بهمن ماه 1398 با حضور اساتید راهنما دکتر شیرین حسنی رنجبر، دکتر باقر لاریجانی و دکتر محمد عبداللهی، داوران و همچنین اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه برگزار شد. پیاب هدف نهایی این پایان نامه را دستیابی به فرمولی ترکیبی از مواد موثر طبیعی در راستای کنترل وزن در چاقی عنوان کرد و افزود فاز بعدی این پروژه اجرای کارآزمایی بالینی به منظور تایید نتایج در انسان می باشد.