پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

تعریف و طبقه بندی استئوپروز

تعریف استئوپروز

استئوپروز، بيماري سيستم اسكلتي می باشد که با كاهش تراکم توده استخواني و از دست رفتن کيفيت ريز ساختار استخوان شناخته مي شود که منجر به افزايش خاصيت شكنندگي استخوان و افزايش خطر شکستگي مي‌گردد. مؤسسه ملي سلامت امريكا آن را "يك بيماري اسكلتي با كاهش قدرت استخواني كه خطر شكستگي را در فرد افزايش مي دهد" تعريف مي نمايد. WHO ، استئوپروز را به صورت افت تراكم استخواني بيشتر از 5/2 انحراف معیار كه به‌طور متوسط برای فرد سالم و بالغ در همان سن در نظر گرفته مي‌شود، تعريف كرده است ( به صورت نمره T كمتر از 5/2-).

انواع استئوپروز:

نوع اوليه (فيزيولوژيک):

در واقع يك فرآيند ناشي از كمبود استروژن (نوع I ) يا ناشي از روند طبيعي سالخوردگي (نوع II ) مي باشد . در نوع يك استخوان اسفنجي بيشتر از دست مي رود تا كورتيكال، ولي در نوع دو تقريباً هر دو نوع استخوان به يك ميزان كاهش مي يابند. مكانيزم دقيق اين كه كمبود استروژن چگونه باعث از دست رفتن استخوان مي شود معلوم نيست، ولي شواهد به نفع افزايش توليد سيتوكين هاي منجر به افزايش بازجذب استخواني است. همچنين در كمبود استروژن استخوانها به اثر بازجذبي هورمون پاراتيروئيد حساس تر مي شوند.

نوع ثانويه (پاتولوژيک):

حداقل 20 % از علل استئوپروز را شامل مي‌شود .مهمترين اين علل، مصرف داروها به‌ويژه گلوكورتيكوئيدها مي‌باشد. هدف از گرفتن شرح‌حال، معاينات و آزمايشات اوليه، رد اينگونه علل است.

علل استئوپروز ثانويه در بزرگسالان

بيماريهاي آندوکرين يا علل متابوليک: ●هايپوگناديسم ●هيپرآدرنوکورتيزيسم تيروتوکسیکوز ●بي اشتهايي عصبي ●هيپرپرولاکتینمی ●ورفيري ●هيپوفسفاتازي در بزرگسالان ●ديابت مليتوس نوع 1 ●حاملگي ●هيپرپاراتيروئيديسم ●آکرومگالي

مشکلات تغذیه ●سندرم سوءجذب و سوءتغذيه ●بيماريهاي مزمن کبدي ●اعمال جراحي معده ●کمبود ويتامين- د ●کمبود کلسيم ●الکليسم

داروها ●مسموميت با ويتامين- د ● فني توئين ●گلوکوکورتيکوئيد ●فنوباربيتال ●مصرف زياد داروهاي تيروئيد ●هپارين ●آنتاگونيست GnRH

اختلالات متابولیسم کلاژن ●استئوژنز ايمپرفکتا ●هموسيستينوري●سندرم اهلرز- دانلوس ●سندرم مارفان

سایر موارد ●آرتريت روماتوئيد ●ميلوما و برخي کانسرها ●ي حرکتي ●اسيدوز توبولار کليوي ●هيپرکلسيوري ●بيماري انسدادي مزمن ريه ● پيوند اعضا ●بيماريهاي کلستاتيک کبدي ●ماستوسيتوز ●تالاسمي ماژور