دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

همکاری ها و عضویت های بین المللی

همکاری ها و عضویت های بین المللی

همکاری های بین المللی

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با 15 مورد از مراکز و نهادهای بین‌المللی و ملی از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، نهاد بین‌المللی استئوپروز (IOF)، فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)و... همکاری مستمر دارد.

عضویت ها

>*انجمن متخصصين غدد آمريكا (AACE) >* بنياد بين‌المللي پوكي استخوان (IOF) >*فدراسیون جهانی دیابت (WDF) >* انجمن ديابت آمريكا (ADA) >* انجمن تحقيقات سرطان اروپا (EACR) >* انجمن اخلاق پزشکی آسيا (ABA) >*بين المللی اخلاق (IAB) >* فدراسيون بين‌المللي تالاسمي (TIF)