EMRI

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

درباره گروه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی

گروه و آزمایشگاه "مدل سازی و شبیه سازی در علوم پزشکی" پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوع های دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند.

 

فعالیت های گروه، اهداف و چشم اندازها

 

گروه و آزمایشگاه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوع های دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند.

فعالیت های گروه عمدتاً متمرکز بر مطالعات نظری (یعنی مدلسازی مولکولی) پروتئین ها و آنزیم ها و آزمایش های عملی مربوط به آنها در خارج بدن (in vitro) بوده است، اما در طرح های مشترکی که مطالعات در داخل بدن (in vivo) را پوشش می دهند نیز شرکت داشته ایم.

گروه تاکنون برای انجام آزمایش های عملی in vitro با آزمایشگاه های دیگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) و دانشگاه تهران همکاری تنگاتنگی داشته است. مطالعات in vivo معمولاً در ادامه نتایج مطالعات in vitro و یا نتایج مطالعات نظریی که نیاز به بررسی روی مدل های پیچیده تر دارند انجام می گیرند. در این رابطه، با گروه های دانشگاهی که دسترسی به آزمایشگاه مطالعاتی حیوانات و افراد متخصص در این زمینه دارند همکاری داشته ایم.

در حال حاضر، طرح های پژوهشی گروه شامل مطالعات نظری روی جهش های بیماری زای پروتئین ها و مطالعات in vitro  ، in vivo و in silico روی  تجمع پروتئین ها (آمیلوئید و تجمع بی شکل) است. تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف شامل بیوشیمی، بیوفیزیک، شیمی فیزیک ، بیوتکنولوژی دارویی، فیزیولوژی و بیولوژی سلولی-مولکولی با گروه همکاری کرده و یا در حال همکاری هستند.

در سال های اخیر، در جهت توسعه فعالیت های آموزشی، گروه اقدام به برگزاری کارگاه های آشنایی با مدلسازی مولکولی (بیوانفورماتیک ساختاری) نموده است که در بخش های نظری و عملی برگزار می شوند.

برگزاری این کارگاه ها و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه در سایت گروه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.