EMRI

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

درباره گروه مدلسازی

گروه و آزمایشگاه مدل سازی و شبیه سازی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها معمولاً با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوعهای دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند. گرچه فعالیت های گروه عمدتا متمرکز بر مطالعات نظری ( یعنی مدلسازی مولکولی) پروتئین ها و آنزیم ها و آزمایش های عملی مربوط به آنها در خارج بدن (in vitro) بوده است، اما در طرح های مشترکی که مطالعات در داخل بدن (in vivo) را نیز پوشش دهند نیز شرکت داشته ایم.

فعالیت های گروه، اهداف و چشم اندازها

گروه و آزمایشگاه مدل سازی و شبیه سازی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها معمولاً با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوعهای دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند. گرچه فعالیت های گروه عمدتا متمرکز بر مطالعات نظری ( یعنی مدلسازی مولکولی) پروتئین ها و آنزیم ها و آزمایش های عملی مربوط به آنها در خارج بدن (in vitro) بوده است، اما در طرح های مشترکی که مطالعات در داخل بدن (in vivo) را نیز پوشش دهند نیز شرکت داشته ایم. مطالعات داخل رایانه (in silico) عمدتا در آزمایشگاه گروه انجام شده است اما برای پروژه های گسترده تر در آینده، در نظر داریم با گروه های دیگری که تحقیقات نظری انجام می دهند همکاری داشته باشیم. گروه تاکنون برای انجام آزمایش های عملی in vitro با آزمایشگاه های دیگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) و دانشگاه تهران همکاری تنگاتنگی داشته است. مطالعات in vivo معمولا در ادامه نتایج مطالعات in vitro و/ یا نتایج مطالعات نظریی که نیاز به بررسی روی مدل های پیچیده تر دارند انجام می گیرند؛ در این رابطه، با گروه های دانشگاهی که دارای آزمایشگاه حیوانات و افراد متخصص در این زمینه هستند همکاری داشته ایم. در حال حاضر، طرح های پژوهشی گروه شامل مطالعات نظری روی جهش های بیماریزای پروتئین ها، مطالعات in vitro، in vivo و in silico روی ساختارهای آمیلوئید و همچنین فعال کننده ها و مهارکننده های آنزیم های مربوط به هضم غذا (به عنوان بخشی از پروژه های تحقیقاتی مربوط به چاقی) می باشد. تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف شامل بیوشیمی، بیوفیزیک، شیمی فیزیک ، فیزیولوژی و بیولوژی سلولی- مولکولی با گروه همکاری کرده و یا در حال همکاری می باشند.