دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پیام رئیس پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران كار خود را از سال 1372 در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتی تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال 1379 به عنوان قطب علمی پژوهشی غدد درون‌ريز و متابوليسم شناخته و در فروردین 1389 نیز پس از 8 سال متوالی کسب رتبه برتر مراکز پژوهشی، طی حکمی از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به پژوهشکده علوم غدد ارتقاء یافت. در تداوم این فعالیت ها و با تلاش بی وقفه اساتید، مدیران، پژوهشگران و کارشناسان، این پژوهشکده در سال 1391 به پژوهشگاه ارتقاء یافت.

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران كار خود را از سال 1372 در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتی تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال 1379 به عنوان قطب علمی پژوهشی غدد درون‌ريز و متابوليسم شناخته و در فروردین 1389 نیز پس از 8 سال متوالی کسب رتبه برتر مراکز پژوهشی، طی حکمی از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به پژوهشکده علوم غدد ارتقاء یافت. در تداوم این فعالیت ها و با تلاش بی وقفه اساتید، مدیران، پژوهشگران و کارشناسان، این پژوهشکده در سال 1391 به پژوهشگاه ارتقاء یافت.
پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم متشکل از سه پژوهشکده تحقیقاتی شامل پژوهشکده علوم بالینی غدد ( دربردارنده  6 مرکز تحقیقاتی دیابت، غدد ، استئوپروز، چاقی و عادات غذایی ، پزشکی  فردی و پزشکی مبتنی بر شواهد )،  پژوهشکده علوم جمعیتی غدد ( شامل 3 مرکز تحقیقاتی بیماری‌های غیر واگیر، بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج و همچنین  سلامت سالمندان)و پژوهشکده علوم سلولی- مولکولی غدد ( دربردارنده 4 مرکز تحقیقاتی شامل بیوسنسورها،  اختلالات متابولیک، متابولومیکس و ژنومیکس، سلول درمانی و پزشکی بازساختی) می‌باشد.
هم‌اکنون 7 گروه تحقیقاتی فعال در این پژوهشگاه شامل گروه مدل‌سازی مولکولی ، ایمونوژنتیک، روزه‌داری اسلامی، بیونانوتکنولوژی، طب سنتی، پای دیابتی و اخلاق پزشکی به  انجام فعالیت‌های تحقیقاتی می‌پردازند.