دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / بيونانوتکنولوژی

   -

ارتباط با ما

شماره تلفن : 8-88220037
شماره فکس : 88220052
آدرس : خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، طبقه پنجم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، کد پستی 1411413137
ایمیل : emrc{at}tums.ac.ir