مطالب علمی / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

ترشحات سلول های بنیادی، محافظ احتمالی در برابر گلوکوم

دانشمندان دریافته اند اگزوزوم های سلول های بنیادی عامل افزایش بقاء سلول های گانگلیونی شبکیه در موش صحرایی می باشند
Source : https://nei.nih.gov/news/pressrelease/stem-cell-secretions-may-protect-against-glaucoma